Her türlü bilginin üretilmesi, farklı bilgi ağları arasında bilginin transfer edilmesi, hazır bilgiye erişim, erişilmiş bilgilerin kolaylıkla yayılması ile bilginin, sektörün ve şirketin ihtiyaçları dğrultusunda kullanılmasını sağlayan bilim dalına bilgi yönetimi denmektedir.
Günümüzde bilginin kolaylıkla ulaşılabilen bir değer haline gelmesi ve rekabet şartlarının ağırlaşması, işletmelerin bilgi teknolojilerini yoğun olarak kullanmasını gerektirmektedir. Bu durum, paylaşılan bilginin baş döndürücü bir hızla artmasına yol açmıştır. Hızla artan bilginin, üretimi, pazarlanması, ulaştırılması ve en uygun bilginin uygulamada kullanılması, başlı başına bir iş alanı, bir sektör olarak öne çıkmış bulunmaktadır
Her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, afet,z ehirlenme, boğulma vb. durumlarda hastanın ilk değerlendirilmesini yapmak, hastaneye ulaştırana  ya da profesyonel yardım gelene kadar hastanın durumunun kötüleşmesini önlemek ve tekrar hayata döndürmek için yapılan ilaçsız girişimlere ilkyardım denir.  Acil durumların kötü sonuçlarını azaltmada en etkili yol ilkyardımdır.
Eğitimin amacı, eğitim öncesinde belirlenen kurumsal hedeflere ulaşmaktır. Eğitim yapmış olmak için düzenlenen ve günümüzde neredeyse moda haline gelmiş olan- hedefsiz eğitim programları işletmelere zaman, motivasyon ve para kaybına sebep olmaktadır. Eğitim faaliyetlerinde temel ilke farklı ve sonuç getiren hizmetler sunmak olmalıdır.